Thursday, April 12, 2007

Thursday, February 22, 2007

Stadgar


§ 1 FÖRENINGENS FIRMA ÄR:

CHURCHRIDGE ROOSTERS
AMUSMENT ASSOCIATION

VILKET PÅ SVENSKA BORDE BLI

KJÖSCHÅS KANKANS PJÖLLERFALE

§ 2 ÄNDAMÅL

FÖRENINGEN , SOM ÄR POLITISKT OCH RELIGIÖST NEUTRAL, HAR TILL UPPGIFT ATT FÖRSTRÖ MEDLEMMARNA. MEDLEMSAVGIFTER OCH ÖVRIGA INKOMSTER SKALL OAVKORTAT GÅ TILL MEDLEMMARNAS NÖJESLIV INOM
FÖRENINGEN. DESSUTOM SKALL FÖRENINGEN, I MÅN AV TID, ARBETA FÖR FRIDLYSNING AV KYRKTUPPAR OCH TUPPARS RÄTT ATT VARA GALNA OCH GALA NÄR DOM VILL. FÖR ATT FRÄMJA SITT ÄNDAMÅL SKALL FÖRENINGEN, VID BEHOV, SAMARBETA MED LIKNANDE ORGANISATIONER.

§3 SÄTE

FÖRENINGENS STYRELSE SKALL HA SITT SÄTE I KYRKÅS OCH BESTÅ AV ALLA REGISTRERADE MEDLEMMAR.

§4 INTRÄDE

MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN KAN ERHÅLLAS AV MYNDIG MAN BOENDE INOM KYRKÅS SOCKENS GRÄNSER. UNDANTAG KAN I ÖMMANDE FALL GÖRAS.
(I TVEKSAMMA FALL ÄGER FÖRENINGEN RÄTT ATT UTSE EN FÖRTROENDEMAN SOM KONTROLERAR ATT DEN BLIVANDE MEDLEMMEN VERKLIGEN ÄR UTRUSTAD MED EN .....)

§5 AVGIFTER

LIVSTIDS MEDLEMSKORT INSATS 100 KR.
I ÖVRIGT: MEDLEM BETALAR MED BELOPP SOM BETALAR DET HAN DRICKER OPP

§6 DRYCKER

TILL MÖTEN MEDHAVDA DRYCKER SKALL FÖRTÄRAS FÖRE HEMGÅNG

§7 UTTRÄDE

MEDLEM SOM ÖNSKAR UTTRÄDA SKALL ANVÄNDA DÖRREN. VID EXIT ÄGER MEDLEMMEN RÄTT ATT ÅTERFÅ INSATSEN AV 100 KR.

§8 UTESLUTNING

BRYTER MEDLEM MOT DESSA STADGAR, SKADAR PÅ ANNAT SÄTT: FÖRENINGEN, ANNAN MEDLEM ELLER MOTARBETAR DESS SYFTEN KAN EN MAJORITET AV MEDLEMARNA UTESLUTA MEDLEMMEN UR FÖRENINGEN.
INSATSEN 100 KR ÅTERBETALAS EJ.